HGB Boeken HGB Zoekresultaat

Zoekresultaat:    sociale geschiedenis   (in veld: Trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 18   (uit: 423)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Auteur(s)

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: BE-00167  
Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging 'Goed wonen' te Beemster
Beemster; sociale geschiedenis -- 5-1941-Statuten           (1941)    [Bestuur]
Periode: 1910-1940. De statuten staan in 43 artikelen, het reglement in 29 artikelen beschreven. Twee losse drukwerkjes, tesamen gebracht in een plastic mapje.
L=22cm, B=13.5cm; 
 

2. Boeknummer: BE-00282  
'Begraven in de Beemster in de 17e en 18e eeuw'
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2013-Schouwschuit           (2013)    [Bossaers, Katja]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 11 (mei 2013), p. 22-28. Periode: 1639-1829. Zowel in als naast de kerk in Middenbeemster werd begraven. Overzicht hiervan op basis van archiefonderzoek.
HGB;  
 

3. Boeknummer: BE-00122  
Grootvaders memorieboek. Schetsen uit den tijd der Fransche overheersing in Noordholland
Beemster; sociale geschiedenis -- 6-1940-Bouman           (1940)    [Bouman, J.]
Periode 1792-1805. Aanvankelijk bedoeld voor Boumans kleinkinderen om zowel de grote politieke gebeurtenissen als de invloed daarvan op het leven van de landlieden in herinnering te houden. Later ook de moeite waard bevonden voor anderen en levert een aardige inkijk op het leven van de plattelanders. De 1e druk (1863) is zeldzaam; de 2e en 3e druk niet (deze twee heruitgegeven door B. Maijer, onderwijzer te Beemster). Bibliografie NKvdB # 58.
Nooy's drukkerij, Purmerend;  L=19cm, B=13cm; 
 

4. Boeknummer: BE-00140  
Grootvaders memorieboek. Schetsen uit den tijd der Fransche overheersching in Noord-Holland
Beemster; sociale geschiedenis -- 6-1967-Bouman           (1967 (3e druk))    [Bouman, Jacob]
Periode: . Zie voor beschrijving verder de 2e druk, 1940.
Nooy's Drukkerij Uitgeverij, Purmerend;  L=20cm, B=13.8cm; 
 

5. Boeknummer: BE-00248  
'De Beemster: zelfstandig rechtsgebied in 'een land van goede politie en justitie''
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2010-Schouwschuit           (2010)    [Ernsting, Ger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 8 (2010), p. 14-23. Periode: 1614-1807. Rechtsgeschiedenis van de Beemster. In bijlage zaken op de criminele rol tussen 1723-1743. Archiefonderzoek.
HGB;  
 

6. Boeknummer: BE-00329  
''Niemand heeft recht op onderstand.' Armenzorg in de Beemster in de 19e eeuw (deel 1)'
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2016-Schouwschuit           (2016)    [Ernsting, Ger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 14 (juli 2016), p. 11-19. Periode: 1841-1895. Op archiefonderzoek gebaseerde beschrijving van gemeentelijke en kerkelijke armenzorg, instellingen van weldadigheid, financiën, aantallen bedeelden. Economische geschiedenis.
HGB;  
 

7. Boeknummer: BE-00335  
''Niemand heeft recht op onderstand' Armenzorg in de Beemster in de 19e eeuw (deel 2)'
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2016-Schouwschuit           (2016)    [Ernsting, Ger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 14 (november 2016), p. 5-10. Periode: 1822-1956. Armenhuizen van de Hervormde Diakonie en het Burgerlijk Armbestuur, ziekenbarak, de Armenwet, gemeentelijke armenzorg.
HGB;  
 

8. Boeknummer: BE-00091  
De Beemster rond 1840
Beemster; sociale geschiedenis -- 5-1989-Hanenburg           (1989)    [Hanenburg, J.R.]
Periode: 1818-1860. Beschrijving van het leven in de Beemster hoofdzakelijk gebaseerd op de contemporaine dagboeken van Cornelis Hartog en de broers Simon en Jacobus Bouman. Bibliografie NKvdB # 167.
in eigen beheer;  L=30cm, B=21cm; 
 

9. Boeknummer: BE-00416  
'De buurt krijgt haar eigen 'Ziekenbarak''
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2005-Schouwschuit           (2005)    [Heikens, Geert]
In: 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 3 (november 2005), p. 16-17. In 1909 werd op aanwijzing van de rijksoverheid een barak voor besmettelijk zieken (cholera, pokken) beschikbaar gehouden. De barak werd gebouwd achter het huidige adres Middenweg 141. Van 1937 tot de mobilisatie het eerste Beemster museum. Gezondheidszorg.
HGB;  
 

10. Boeknummer: BE-00367  
'Vaandel voor vrouwenkiesrecht
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2018-Schouwschuit           (2018)    [Jong, Johan de]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 16 (november 2018), p. 40. Periode: 1916-1919. Foto van dit vaandel in bezit van het HGB en enige achtergronden van de vrouwenkiesrechtbeweging. Vrouwenemancipatie politieke geschiedenis.
HGB;  
 

11. Boeknummer: BE-00287  
''Een wit damast camisool, geborduurt met goude bloemen'. Kleding van eigenaren en gebruikers van Beemster goederen in de 18e eeuw (deel 1)'
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2013-Schouwschuit           (2013)    [Koopman, Linda]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 11 (november 2013), p. 14-19. Periode: 18e eeuw. Zie ondertitel. Maken van kleding, herkomst en handel stoffen, de was, legaten en erfenissen.
HGB;  
 

12. Boeknummer: BE-00187  
Hoor es hier. Herinneringen aan de Beemster in de eerste helft van de twintigste eeuw
Beemster; sociale geschiedenis -- 6-2002-Koster           (2002)    [Koster, Ben; Corrie Beemsterboer-Köhne; Geert Heikens; Ini Zander]
Periode: 1e helft 20e eeuw. Collectie van 29 persoonlijke verhalen over serieuze en alledaagse zaken, gelardeerd met veel anekdotes - een bijzonder menselijk portret van de laatste fase van een tamelijk in zichzelf gekeerde poldergemeenschap. Onmisbare 'oral history'. Het boek beleefde drie drukken en werd bekroond met de Beemster Cultuurprijs. Bibliografie NKvdB # 263.
L=24cm, B=17cm; 
 

13. Boeknummer: BE-00285  
''Wel bedankt voor de mooie kerstboom.'' Jeugdherinnering'
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2013-Schouwschuit           (2013)    [Köhne, G.]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 11 (november 2013), p. 2-5. Periode: jaren 1920. Herinneringen aan de zondagschool in de doopsgezinde Vermaning aan de Middenweg. Kerstmis. Eerder gepubliceerd in '1785-1985. 200 Jaar Doopsgezinde gemeente Beemster/Oosthuizen', 1985.
HGB;  
 

14. Boeknummer: BE-00379  
'Onder het vaandel ten strijde. 'Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht' in de Beemster (1909-1919)'
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2019-Schouwschuit           (2019)    [Otsen, Jack]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 17 (november 2019), p. 12-15. Periode: 18871925. Archiefonderzoek naar de afdeling Beemster van de vrouwenkiesrechtbeweging waarvan het zijden vaandel deel uitmaakt van de collectie van het HGB, depot Betje Wolff Museum. Politieke geschiedenis.
HGB;  
 

15. Boeknummer: BE-00299  
'De ziekenauto'
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2014-Schouwschuit           (2014)    [Redactie DNS]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 12 (november 2014), p. 11. Periode: 1926. In 1926 kreeg Het Witte Kruis in de Beemster de beschikking overde eerste ziekenauto. Foto met voltallig bestuur, o.a. dokter Veening, plus dames. Gezondheidszorg.
HGB;  
 

16. Boeknummer: BE-00233  
'De lotgevallen van een Beemster gezin in de landbouwkolonie'
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2008-Schouwschuit           (2008)    [Schackman, Wil]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 6 (2008), p. 1-5. Periode: 1779-1825. Armoede in Nederland werd o.a. bestreden door de Maatschappij van Weldadigheid die ontginningkolonies in Drenthe opzette om zo paupers aan discipline en een vak te helpen. In 1820 wordt het eerste gezin, van Maarten Alles, uit de Beemster opgestuurd. Beschrijving van hun wederwaardigheden. Persoonsgeschiedenis.
HGB;  
 

17. Boeknummer: BE-00234  
'De was'
Beemster; sociale geschiedenis -- 9-2008-Schouwschuit           (2008)    [Schuijtemaker, D.]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 6 (2008), p. 5-6. Periode: onbepaald, maar eind 19e - begin 20e eeuw. Huishouden, hygiëne, vrouwenwerk.
HGB;  
 

18. Boeknummer: BE-00090  
Verzuiling in Beemster 1850-1925. Een lokaal-historisch onderzoek in het kader van het UvA-project 'Verzuiling in Nederland in het bijzonder op lokaal niveau 1850-1925'
Beemster; sociale geschiedenis -- 5-1988-Straaten           (1988)    [Straaten, Dick van]
Periode: 1850-1925. Volgens dit archief- en literatuuronderzoek kwam de verzuiling in de polder relatief laat op gang en heerste hier een zeker pragmatisme. Zie ook Weiland 1956. Bibliografie NKvdB # 428.
L=30cm, B=22cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 juli 2022