HGB Boeken HGB Zoekresultaat

Zoekresultaat:    agrarische geschiedenis   (in veld: Trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 22   (uit: 423)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Auteur(s)

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: BE-00176  
Tentoonstelling van vee, landbouw- en tuinbouwproducten uit de Beemster op Donderdag 6 en Vrijdag 7 September 1917. Officieel programma
Beemster; agrarische geschiedenis -- 5-1917-Tentoonstelling           (1917)    [Afdeeling Beemster der Holl. Maatschappij v. Landbouw]
Periode: 1917. 14 Afdeelingen en vele onderafdelingen laten het mooiste en beste zien van wat de Beemster produceert. Veel namen van bestuurders, keurmeesters en inzenders. Interessante advertenties. De hier genoemde titel van het omslag is iets beknopter dan die van het titelblad.
Jac. Krol, Beemster;  L=21cm, B=14cm; 
 

2. Boeknummer: BE-00121  
Gedenkschrift betreffende Wouter Sluis - in de jaren 1858-1887 bewoner van de boerderij het 'Deutzen Hofje' gelegen aan den Nekkerweg in den polder 'de Beemster' (een verdienstelijk pionier op landbouwgebied)
Beemster; agrarische geschiedenis -- 6-1928-Brander           (1928)    [Brander, D.; H.B. Hylkema; L.T.C. Schey]
Periode: 1827-1891. N.a.v. de plaatsing op 7 november 1927 van een gedenksteen in het zuivellokaal van het Deutzen Hofje werd deze bundeling van redes, biografische schets, persoonlijke herinneringen aan en brieven over Wouter Sluis tot stand gebracht. Gerrit Köhne schreef een biografie over deze agrarische pionier ('Iemand uit Noord-Holland'). Bibliografie NKvdB # 60.
H. Oosterink, Midden-Beemster;  L=24.5cm, B=17cm; 
 

3. Boeknummer: BE-00133  
Reglement van de Onderlinge Verzekering tegen Brandschade te Beemster, opgericht 1818
Beemster; agrarische geschiedenis -- 5-1931-Reglement           (1931)    [Directie]
Periode: 1818-1931. Na de oprichting werd dit reglement herzien en gewijzigd in 1850 en geheel herzien in 1889, 1901, 1916 en 1931. Het werkgebied ligt binnen de Ringdijk van de Beemster en daar moeten ook de directeuren en commissarissen woonachtig zijn.
L=21.5cm, B=13.5cm; 
 

4. Boeknummer: BE-00231  
'Van palmbomen, Deense ossen en saffraanperen'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2006-Schouwschuit           (2006)    [Ernsting, Ger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 4 (2006), p. 12-18. Periode: 1639-1996. Op basis van het 'Notitie Boek' van buitenplaats Vreedenburgh over de periode 1761-1803 wordt het economisch wel en wee van het landgoed aan de Zuiderweg beschreven. Niet alleen de financiële kant krijgt aandacht maar ook de begroeiing. Met verklarende woordenlijst. Bewoningsgeschiedenis.
HGB;  
 

5. Boeknummer: BE-00280  
'De weegbrug aan de Jisperweg'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2013-Schouwschuit           (2013)    [Ernsting, Ger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 11 (mei 2013), p. 8-13. Periode: 1861-2002. De bietenweegbrug werd in 1952 gebouwd en funtioneerde tot 2002. Achtergronden van opkomst, bloei en (bijna) ondergang van dit agrarisch monumentje dat nu door vrijwilligers in stand wordt gehouden. Toegevoegd is een herinnering van Annelies Schoutsen-van der Werf.
HGB;  
 

6. Boeknummer: BE-00294  
'De kankerziekte der boomen'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2014-Schouwschuit           (2014)    [Ernsting, Ger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 12 (juli 2014), p. 9-13. Periode: 1855-1944. Klaas Admiraal, afkomstig uit de Beemster en later boomkweker in De Rijp, schreef een prijswinnend boek over de oorzaken en bestrijding van vruchtboomkanker. Hier achtergronden van de auteur. Biografie, vruchtbomen, tuinbouw.
HGB;  
 

7. Boeknummer: BE-00347  
'Een morgen ploegen'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2017-Schouwschuit           (2017)    [Ernsting, Ger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 15 (november 2017), p. 2-4. Periode: 1624-2013. Beschouwing en achtergronden van de Hollandse maat die overigens bijna nergens gelijk was. Ook andere maten worden besproken, met referentie aan de Beemster. Oppervlaktemaat.
HGB;  
 

8. Boeknummer: BE-00358  
'De 'bietenbrug' en de 'erepoort''
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2018-Schouwschuit           (2018)    [Ernsting, Ger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 16 (juli 2018), p. 17-19. Periode: 1952-1975. De bietenbrug, een laadstation aan het Noordhollands Kanaal aan het eind van de Jisperweg, en de installatie voor automatische bietenmonsters, het Rüpro-apparaat, vormden met de weegbrug de fysieke aanwezigheid van de seizoensgebonden bietencampagnes in de Beemster.
HGB;  
 

9. Boeknummer: BE-00279  
'Vader Niek'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2013-Schouwschuit           (2013)    [Heide, Simone van der]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 11 (mei 2013), p. 1-7. Periode: 1928-2013. Familieverhaal van een veeboer aan de Westdijk nabij De Rijp waarin de romantiek van het plattelandsleven het aflegt tegen de realiteit van alledag. Een realistische maar ook liefdevolle schets. Veefokkerij.
HGB;  
 

10. Boeknummer: BE-00120  
Wouter Sluis een verdienstelijk pionier
Beemster; agrarische geschiedenis -- 6-1911-Hylkema           (1911)    [Hylkema, H.B.]
Periode: 1827-1891. Levensbeschrijving van WS, 'meer leeraar dan boer', vooraanstaand inwoner van de gemeente Beemster en lid van verdienste van Hollands Noorderkwartier. Auteur is zuivelconsulent te Utrecht.
C. Misset, Doetinchem;  L=21cm, B=13.5cm; 
 

11. Boeknummer: BE-00226  
'Boeren-, hooi- of speelwagen te Beemster'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2005-Schouwschuit           (2005)    [Jongens, Wijndel J.G.]
in 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 3 (2005), p. 13. Periode: 1862-2005. De foto dateert uit 1967. Agrarisch vervoermiddel.
HGB;  
 

12. Boeknummer: BE-00427  
De Nieuwe Tijd. Op weg naar de groeste kaasmakerij ter wereld
Beemster; agrarische geschiedenis -- 5-2012-Joppe           ([2012])    [Joppe, Eveline, en Saskia van der Valk (eindred.)]
Promotiebrochure nieuwe kaasmakerij van CONO met nadruk op 'Partners in duurzaam bouwen'. Niet zo zeer het ontwerp van de fabriek als wel de 'filosofie' erachter. M.m.v. o.a. Marjan Minnema, directeur van Urgenda. Economische geschiedenis; architectuur.
CONO;  L=21.5cm, B=21.5cm; 
 

13. Boeknummer: BE-00426  
Kaas volgens CONO. In gesprek met vakmensen: van boer tot kaasverkoper
Beemster; agrarische geschiedenis -- 5-2012-Kloppenburg           (2012)    [Kloppenburg, Judith]
Op omslag staat onderaan: ''Inspiratieboek over duurzaamheid'. Korte stukjes over het hele productieproces, met nadruk op duurzaamheid. Nawoord door Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Serieuze reclame. Economische geschiedenis.
CONO;  L=21.5cm, B=21.5cm; 
 

14. Boeknummer: BE-00249  
'De toestand van de landbouw in de Beemster 1854-1874'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2010-Schouwschuit           (2010)    [Koopman, Linda]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 8 (2010), p. 24-30. Periode: 1838-1874. Op basis van de jaarlijkse 'Toestand der gemeente' wordt een beeld geschtst van de ontwikkeling in de landbouw in de Beemster. Archiefonderzoek.
HGB;  
 

15. Boeknummer: BE-00349  
'Uit het Agrarisch Museum Westerhem. Hoefklosje/schoen'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2017-Schouwschuit           (2017)    [Köhne, Joop]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg.15 (november 2017), p. 10. Periode: waarschijnlijk vooroorlogs. Hulpmiddel voor koe met zoolzeer. Voorwerp uit eigen museumcollectie.
HGB;  
 

16. Boeknummer: BE-00246  
'Herinneringen over het leven op een dagfabriek'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2010-Schouwschuit           (2010)    [Oord, C. van der]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg 8 (2010), p. 1-9. Periode: 1872-1918. Bewerkt manuscript uit 1977 over leven en werk op een van de negen kleine kaasfabrieken in de Beemster, voorzien van verklarende noten. Economische geschiedenis, autobiografie.
HGB;  
 

17. Boeknummer: BE-00243  
'Zomerstal - een oud Noord-Hollands gebruik'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2009-Schouwschuit           (2009)    [Schuijtemaker, D.]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 7 (2009), p. 16-20. Periode: 1883-1890. Auteur maakt gebruik van eigen waarnemingen en een boedelbeschrijving van een zomerstal in eigen familie. Sociale geschiedenis.
HGB;  
 

18. Boeknummer: BE-00384  
'Koe hooi'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2019-Schouwschuit           (2019)    [Visser, K.C.]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 17 (november 2019), p. 42-43. 1818-1902. Uitleg van de gewichtsmaat Koe hooi of koehooi, gebruikt in de Beemster rundveehouderij. Maten en gewichten.
HGB;  
 

19. Boeknummer: BE-00283  
'Stier 'Artis' met de échte Jan Man'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2013-Schouwschuit           (2013)    [Waal, C. de]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 11 (mei 2013), p. 29. Periode: 1884. Achtergronden van een foto van een beroemde Beemster fokstier en diens eigenaar.
HGB;  
 

20. Boeknummer: BE-00405  
'1969-2019 50 Jaar Veeteeltstudieclub Beemster'
Beemster; agrarische geschiedenis -- 9-2021-Schouwschuit           (2021)    [Weerdenburg, Jan van]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 19 (november 2021), p. 13-19. Periode: 1969-2021. Gericht op kwaliteitsverhoging van de rundveefokkerij en dus vooral economisch functioneel, laat deze geschiedenis ook de sociale kant van het verenigingsleven zien.
HGB;  
 

21. Boeknummer: BE-00145  
De Beemster haar boerderijen en de familie De Wit. Een historisch overzicht
Beemster; agrarische geschiedenis -- 6-1999-Wit           (1999)    [Wit, J.N. de]
Periode: 1650-1987. Na algemene informatie over de (geschiedenis van de) Beemster en het boerenbedrijf aldaar volgen specifieke gegevens over de fam. De Wit, i.h.bijz. de erfgenamen van Pieter de Wit en Johanna (Jannetje) Kraakman (2e helft 19e eeuw). Uit hun boedel kwamen acht boerderijen voort die alle in kleur zijn afgebeeld met kleine portretfoto's van de eigenaren. Bibliografie NKvdB # 468.
eigen beheer, Renkum;  L=14.5cm, B=20.5cm; 
 

22. Boeknummer: BE-00159  
Leven en werken in en om de stolpboerderij tussen 1650 en 1950
Beemster; agrarische geschiedenis -- 5-2003-Wit           (2003)    [Wit, J.N. de]
Periode: 1592-1950. In het kader van het 'Jaar van de boerderij' (2003) heeft de oud-Beemsterling Jan de Wit extra licht doen schijnen op de typisch Noord-Hollandse stolp. Vijf hoofdstukken: 1. 'Het Noord-Hollandse landschap'; 2. 'De Beemster'; 3. 'Stolpboerderijen'; 4. 'De stolphoeve Laanzigt'; 5. 'De zuivelbereiding'. Met een voorwoord van N. van Baar.
in eigen beheer, Renkum;  L=23cm, B=17.2cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 oktober 2022