HGB Boeken HGB Zoekresultaat

Zoekresultaat:    economische geschiedenis   (in veld: Trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 16   (uit: 423)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Auteur(s)

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: BE-00105  
Gasbronnen in Noord-Holland van 1895 tot heden
Beemster; economische geschiedenis -- 5-2002-Bartstra           (2002)    [Bartstra, Douwe]
Periode: 1895-2000. Geschiedschrijving van de uitvinding en benutting van uit grond en sloot komend natuurgas voor (primitieve) licht- en warmtevoorziening in de Noordhollandse polders. Beemsterling Wouter Sluis is de uitvinder en ook de eerste toepassingen werden hier geïnstalleerd. Het Waterschap 'vervolgde' de eigenaren van deze gasbronnen d.m.v. zeer hoge belastingen omdat het oppervlaktewater te zeer zou worden verontreinigd. Acht jaar juridische strijd verder staat behoud van bestaande bronnen toe. Het gebruik van deze natuurlijke energiebron was in WO II de redding van alle huishoudens tot de polders geïnundeerd werden. Bibliografie NKvdB # 19.
Vereniging tot Behoud van de Gasbronnen in Noord-Holland, Middenbeemster;  L=24cm, B=17cm; 
 

2. Boeknummer: BE-00337  
'...die pakte een verfkwast en een pot verf en schilderde op de paardenwagen 'Hort-Sik' (deel 1)'
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2016-Schouwschuit           (2016)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 14 (november 2016), p. 14-22. Periode: 1902-1960. Deel 1 van een geschiedenis van de familie Jonk en de Hortsik-busjes uit Zuidoostbeemster. Persoonsgeschiedenis.
HGB;  
 

3. Boeknummer: BE-00343  
''Allemaal adem inhouden' (deel II)'
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2017-Schouwschuit           (2017)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 15 (juli 2017), p. 2-11. Periode: 1954-2000. Deel 2 van de ontwikkeling van de familie Jonk uit Zuidoostbeemster tot het grote autoconcern met de busjes voor scholierenvervoer, Hortsik. Deel 1 in DNS jrg. 14, november 2014. Persoonsgeschiedenis, openbaar vervoer.
HGB;  
 

4. Boeknummer: BE-00370  
''Mijn vader kreeg niet zijn ontslag, hij nam het''
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2019-Schouwschuit           (2019)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 17 (juli 2019), p. 2-12. Periode: 1903-2001. persoonlijke geschiedenis van touringcarbedrijf Go de Rie uit Zuidoostbeemster (1935-1964). Busreizen in binnen- en buitenland, vervoer, persoonsgeschiedenis.
HGB;  
 

5. Boeknummer: BE-00298  
'Drie generaties Laan, huis- en rijtuigschilders in de Beemster'
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2014-Schouwschuit           (2014)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie; Geert Heikens]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 12 (november 2014), p. 2-10. Periode: 1867-1980. Drie generaties Laan: Klaas, Jan en Jo die niet alleen professioneel binnen- en buitenschilderwerk deden maar ook op het doek goed uit de voeten kwamen. Biografie, persoonsgeschiedenis.
HGB;  
 

6. Boeknummer: BE-00083  
25 jaar 'De Tijd'. Bij het zilveren jubileum van de coöperatieve zuivelfabriek 'De Tijd' G.A. te Beemster
Beemster; economische geschiedenis -- 5-1955-Bekhof           (1955)    [Bekhof, J.]
Periode: 1939-1955. De coöperatie kwam voort uit zeven kleine melkfabriekjes. In 1930 werd het fabrieksgebouw aan de Rijperweg gebouwd. Voorwoord door K. Hogetoorn, voorzitter. Bibliografie NKvdB # 30.
De Eendracht, Schiedam;  L=24.5cm, B=17.5cm; 
 

7. Boeknummer: BE-00166  
Statuten en verzekeringsreglement van de Onderlinge Verzekering tegen Brandschade gevestigd te Beemster
Beemster; economische geschiedenis -- 5-1957-Statuten           (1957)    [Bestuur]
Periode: voor onbepaalde tijd. De statuten staan beschreven in 9 hoofdstukken en 48 artikelen; het verzekeringsreglement in 6 hoofdstukken en 19 artikelen. Voortzetting van de 'Onderlinge Vereeniging tegen Brandschade', opgericht in 1818 (dit wordt niet gemeld in deze statuten).
L=15.8cm, B=10.5cm; 
 

8. Boeknummer: BE-00101  
Loont den bode. De geschiedenis van de post in Purmerend, Beemster en De Rijp
Beemster; economische geschiedenis -- 5-1997-Dehé           (1997)    [Dehé, John]
Periode: ca. 1600-1994. Zeer degelijk, op uitgebreid archiefonderzoek gebaseerd overzicht van de postale geschiedenis van Purmerend en omgeving. De Beemster wordt behandeld in hoofdstuk 10 en daar komen de voor hier relevante gebouwen, agentschaphouders en postbodes met naam en toenaam aan de orde. Ook de rest van dit boek is zeer informatief. Bibliografie NKvdB # 86.
Purmerender Postzegel Ruilclub, Zuidoostbeemster;  L=24cm, B=17cm; 
 

9. Boeknummer: BE-00228  
'Eene grote aantrekkelijkheid voor jong en oud. De Tuinbouw in Zuidoostbeemster'
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2006-Schouwschuit           (2006)    [Dehé, John]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 4 (2006), p. 1-7. Periode: 1820-1998. Geschiedenis van (voormalig) Hotel-café-restaurant 'De Nieuwe Tuinbouw' waaraan natuurlijk een oude Tuinbouw vooral ging. Aanvankelijk trefpunt voor de Zuidoostbeemsterlingen groeide uit tot een succesvol etablissement dat intussen wéér een andere naam heeft. Bedrijfsgeschiedenis.
HGB;  
 

10. Boeknummer: BE-00235  
'Reclame over de post'
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2008-Schouwschuit           (2008)    [Dehé, John]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 6 (2008), p. 8-11. Periode: 1918-1928. Reclame voor de Beemster d.m.v. poststempels. Filatelie.
HGB;  
 

11. Boeknummer: BE-00250  
'Boeksignalement Han van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders'
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2010-Schouwschuit           (2010)    [Falger, V.S.E.]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 8, p. 29-30. Periode: 1597-1643. Boekbespreking financiële en organisatorische aspecten van de drooglegging van zes Noord-Hollandse meren, o.a. de Beemster. Proefschrift.
HGB;  
 

12. Boeknummer: BE-00113  
Kaas. Voorjaar 2015 speciale uitgave
Beemster; economische geschiedenis -- 5-2015-Kaas           (2015)    [Hulst, Eric; Eveline Joppe, eindred.]
Periode: 2015. Eenmalige glossy t.g.v. de vorstelijke opening van de nieuwe CONO kaasmakerij door koningin Maxima. Verder over het ontwerp van de nieuwe fabriek door Bastiaan Jongerius en andere wetenswaardigheden over CONO.
CONO;  L=27.5cm, B=23cm; 
 

13. Boeknummer: BE-00132  
100 Jaar Lankelma 1896-1996
Beemster; economische geschiedenis -- 5-1996-Otsen           (1996)    [Otsen, Jack]
Periode: 1825-1996. De ondertitel op het omslag maakt veel duidelijk: 'Van brongas tot funderingstechnieken'. De t.t.v. het schrijven van dit boek in Zuidoostbeemster gehuisveste firma Lankelma begon weliswaar in Purmerend, maar o.a. brongas - een Beemster 'uitvinding' van Wouter Sluis - gaf het bedrijf een sterk Beemsters accent.
Gerard Lankelma, Zuidoostbeemster;  L=24cm, B=17cm; 
 

14. Boeknummer: BE-00404  
'Leerlooierij in de Beemster'
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2021-Schouwschuit           (2021)    [Otsen, Jack]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 19 (november 2021), p. 10-12. Periode: 1680-1735. Ongeveer tussen het weeshuis aan de Rijperweg en de kerk in Middenbeemster stond een leerlooierij. Een archiefvondst over de economische geschiedenis van Middenbeemster. Archiefonderzoek.
HGB;  
 

15. Boeknummer: BE-00378  
'De 'Beemster bul', een zilveren Westfriese munt uit 1682'
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2019-Schouwschuit           (2019)    [Vis-Best, Alie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 17 (november 2019), p. 11. Periode: eind 17e eeuw. 'Beemster bul' is een apocriefe toeschrijving maar heeft niets met de Beemster te maken. Hier de achtergrond van dit onderdeel van de collectie van het Betje Wolff Museum.
HGB;  
 

16. Boeknummer: BE-00173  
Uittreksel uit het kohier van den hoofdelijken omslag der Gemeente Beemster vastgesteld den 26 Mei 1919
Beemster; economische geschiedenis -- 3-1919-Uittreksel           (1919)   
Periode: 1919. In dit document staan alle belastbare inkomens in de gemeente Beemster op naam opgesomd, van fl. 17.300 (J.Th. Droog) tot fl. 75 (11 personen).
Gemeente Beemster;  L=21.8cm, B=13.4cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 mei 2022