HGB Boeken HGB Zoekresultaat

Zoekresultaat:    jubileum   (in veld: Trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 23   (uit: 423)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Auteur(s)

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: BE-00055  
Drie eeuwen geleden. Iets over de droogmaking van de Beemster
Beemster; jubileum -- 3-1912-Abramsz           (1912)    [Abramsz, S.]
Tijdschriftartikel in: 'Op de Hoogte', jrg. 9 (1912), bijlage juni 1912, p. 321-332. Periode: 1575-1618. Bloemrijke beschrijving van het begin van de Beemster droogmakerij vanwege het a.s. jubileum, vooral gebaseerd op Bouman 1857. Auteur was destijds een bekende kinderboekenschrijver. Bibliografie NKvdB # 2.
L=30cm, B=23.5cm; 
 

2. Boeknummer: BE-00040  
Portret van de Beemster 1962
Beemster; jubileum -- 3-1962-Bruijn           ([1966])    [Bruijn, H.M.; F. de Nooij; G. Köhne; J. Mens]
Periode: rond 1962. Het officiële gedenkboek t.g.v. 350 jaar drooglegging, ondertitel: 'sociaal-wetenschappelijke studie van een droogmakerij rond het jaar 1962'. Informatieve teksten over het waterschap, de ingelanden en ingezetenen, werken in de Beemster, mensen temidden van mensen, de Beemster een gemenebest?, de plaatsen en buurten, voortbouwen in verandering. Geen historisch werk, wel een belangwekkende momentopname. Foto's van M.M. Bekhof-Hartog en J. Bekhof. Bibliografie NKvdB # 69.
Commissie uitgifte gedenkboek, Middenbeemster;  L=26cm, B=18.5cm; 
 

3. Boeknummer: BE-00278  
'Boeksignalement, V.S.E. Falger, C.A. Beemsterboer-Köhne en A.J. Kölker, 'Nieuwe kroniek van de Beemster''
Beemster; jubileum -- 9-2012-Schouwschuit           (2012)    [Dehé, John]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 10 (november 2012), p. 36-38. Periode: 2012. Uitvoerige bespreking van de eerste grote uitgave t.g.v. het 400-jarige jubileum van de drooglegging van het Beemster meer.
HGB;  
 

4. Boeknummer: BE-00255  
'Een duistere zaak'
Beemster; jubileum -- 9-2011-Schouwschuit           (2011)    [Ernsting, Ger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 9 (april 2011), p. 16-20. Periode: 1612-2011. Heeft het bezoek aan de net drooggevallen Beemster van de prinsen Maurits en Frederik Hendrik op 4 juli 1612 wel echt plaatsgevonden? Jacobus Bouman twijfelde aan de enige bron, Leeghwaters 'Kleyne Chronicke' en GE is het met Bouman eens.
HGB;  
 

5. Boeknummer: BE-00383  
'De Beemster vlag uit 1962'
Beemster; jubileum -- 9-2019-Schouwschuit           (2019)    [Falger, V.S.E.]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 17 (november 2019), p. 37-42. Periode: 1618, 1938-1962. Geschiedenis gemeentevlag 1962, ontworpen door K.L. Sierksma, en de defileervlag uit 1938. Heraldiek.
HGB;  
 

6. Boeknummer: BE-00050  
Beemster 400. Historische agenda 2012
Beemster; jubileum -- 3-2011-Falger           (2011)    [Falger, V.S.E.; A.J. Kölker; C.A. Beemsterboer-Köhne]
Periode: 1421-2012. Bureauagenda met per dag de historische gebeurtenissen (in zwart) en alle feestdata van het jubileumjaar 2012 (in rood), ten einde het historisch besef te bevorderen. Collectieve productie van de Culturele Commissie Stichting Beemster 400 jaar.
Stichting tot herdenking van de droogmaking van de polder de Beemster, Middenbeemster;  L=23cm, B=17cm; 
 

7. Boeknummer: BE-00338  
'Een jubileumgeschenk uit 1862 voor het HGB'
Beemster; jubileum -- 9-2016-Schouwschuit           (2016)    [Falger, V.S.E.; Th.C. Molenaar]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 14 (november 2016), p. 23-26. Periode: 1821-1896. Twee ovale portretjes van Dirck van Oss en Leeghwater kwamen uit het Waterlands Archief in bezit van het HGB. De oorspronkelijke schenker was G. Waijboer, uitbater van 'Het Heerenhuis'in Middenbeemster. Portretten.
HGB;  
 

8. Boeknummer: BE-00052  
Beemster 2012
Beemster; jubileum -- 3-2012-Binnendijks           (2012)    [Heikens, Geert e.a.]
Periode: 2012. Het laatste nummer van 'Binnendijks' is geheel gevuld met foto-impressies van het afgelopen jubileumjaar.
Stichting Binnendijks, Beemster;  L=24cm, B=17cm; 
 

9. Boeknummer: BE-00057  
Buurtvereniging Leeghwater
Beemster; jubileum -- 3-1986-Leeghwater           (1986)    [Jaarsma, Bert, e.a.]
Periode: 1986-1987. De buurtvereniging van de nieuwbouwwijk 'Leeghwater' wilde iets met de Beemster buitenplaatsen doen omdat die de naamgevers van een aantal straten aldaar zijn geweest. Dit is de informatieve brochure die de buurtvereniging uitgaf om ideeën te genereren voor het jubileum van 1987, met informatieve teksten. Bibliografie NKvdB # 208.
buurtvereniging 'Leeghwater';  L=20.5cm, B=14.5cm; 
 

10. Boeknummer: BE-00268  
'Boeksignalement, V.S.E. Falger (red.), Beemster 400 historische agenda 2012'
Beemster; jubileum -- 9-2011-Schouwschuit           (2011)    [Jong, Johan de]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 9 (november 2011), p. 26. Periode: 2012. Agenda voor het jubileumjaar 2012, rijk geïllustreerd en voorzien van Beemster historische gebeurtenissen per dag/datum.
HGB;  
 

11. Boeknummer: BE-00253  
'Jubileumviering'
Beemster; jubileum -- 9-2011-Schouwschuit           (2011)    [Komin, Henk; D. Schuijtemaker; Cor Schumacher]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 9 (april 2011), p. 1-2, 12-14, 15. Periode: 1936-2011. Drie (oud-)voorzitters van het Hist. Genootschap Beemster blikken in deze jubileumuitgave terug op hun bestuurstijd t.g.v. het 75-jarig bestaan van het HGB.
HGB;  
 

12. Boeknummer: BE-00032  
Gedenkboek Beemster's derde eeuwfeest 1612-1912
Beemster; jubileum -- 3-1912-Gedenkboek           (1912)    [Meer, T. van der]
Periode: 1612-1912. Huldeblijk aan de grote mannen van drie eeuwen geleden, gebaseerd op secondaire (tijdschrift)bronnen, met nadruk op 'den merkwaardigen Leeghwater'. De genealogische tabel (opgesteld door Gerrit Jan Honig) geeft de ongedateerde afstamming van de families Honig en Haremaker van Jan Adriaenszoon Leeghwater. Met boeiende illustraties, o.a. van de gedenkpenning van 1712. Bibliografie NKvdB # 294.
Jac. Krol, Beemster;  L=16cm, B=24.5cm; 
 

13. Boeknummer: BE-00051  
Beemster polderfair 2012, 31 augustus, 1 & 2 september. Programmaboekje
Beemster; jubileum -- 3-2012-Metselaar           (2012)    [Metselaar, Janine (samenstelling)]
Periode: 2012. Een van de hoogtepunten van het jubileumjaar 2012 is de driedaagse agrarische tentoonstelling aan de Middenweg. Dit is niet alleen het programma maar ook een catalogus van de agrarische sector in de polder. Voorwoord Joop Köhne, voorzitter Agrarische Commissie.
Stichting Herdenking van de Droogmaking van de polder de Beemster, Middenbeemster;  L=21cm, B=14.7cm; 
 

14. Boeknummer: BE-00035  
Liederenbundel
Beemster; jubileum -- 3-1937-Liederen-1           (1938)    [Middenstandsbond, afd. Beemster van den Koninlijken Nederlandschen]
Periode: 1938. Dit boekje heeft een tweeledig doel: 'reclame voor den plaatselijken middenstand en propaganda voor onze mooiste Nederlandsche liederen'. De eerste categorie is aanwezig met 28 advertenties en in de tweede categorie worden ook drie 'Beemsterlied'-teksten afgedrukt (zonder muzieknotatie). Deze Beemster-zangen werden veelvuldig vóór en tijdens de herdenkingsfeesten van 1937 gezongen. Zie voor een uitgebreidere versie ... Bibliografie NKvdB # 300.
[Afd. Beemster Kon. Nederlandschen Middenstandsbond];  L=16.5cm, B=10.5cm; 
 

15. Boeknummer: BE-00284  
'Boeksignalement, K. Bossaers en C. Misset, red., '400 Jaar Beemster, 1612-2012''
Beemster; jubileum -- 9-2013-Schouwschuit           (2013)    [Redactie DNS]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 11 (mei 2013), p. 30-32. Kritische beoordeling van het gemeentelijke gedenkboek t.g.v. 400 jaar droge Beemster.
HGB;  
 

16. Boeknummer: BE-00292  
'Het batig saldo van de jubileumfeesten van 1937'
Beemster; jubileum -- 9-2014-Schouwschuit           (2014)    [Schuijtemaker Mz., Jacob]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 12 (juli 2014), p. 2-7. Periode: 1937-1938. Gedetailleerde financiële informatie over de kosten van het jubileum t.g.v. 350 jaar drooglegging van de Beemster.
HGB;  
 

17. Boeknummer: BE-00042  
Historische revue 'De bloeiende Beemster'
Beemster; jubileum -- 3-1962-Tol           (1962)    [Tol, Henk]
Periode: 1962. Programma van de historische revue: 2 acten in 15 bedrijven en alle teksten. Voorwoorden van A.C. Bakker, voorzitter Revue-commissie, en auteur Henk Tol.
L=23cm, B=14cm; 
 

18. Boeknummer: BE-00041  
Officieel programma van de feestelijke herdenking 350 jaar Beemster 2 tot 8 september 1962
Beemster; jubileum -- 3-1962-Programma           (1962)   
Periode: 1962. Opsomming leden van hoofdcomité en 11 commissies, de 18 buurtverenigingen, optocht historische voertuigen, programma grote en historische allegorische optocht, feestprogramma 2-8 september 1962, geen specifieke informatie over de Beemster zelf. Voorwoorden van burgemeester F. Kloeke en dijkgraaf K. Hogetoorn Dzn. Bibliografie NKvdB # 321.
niet genoemd;  L=22.5cm, B=14cm; 
 

19. Boeknummer: BE-00034  
Herdenking van het 300-jarig bestaan van de Beemster 1612-1912. Beknopt programma der te houden feesten op Woensdag 28, Donderdag 29 en Vrijdag 30 Augustus
Beemster; jubileum -- 3-1912-Herdenking-2           (1912)   
Periode: 1912. Verkorte uitgave van brochure 3-1912-Herdenking-1. Bibliografie NKvdB # 181.
Jac. Krol, Beemster;  L=21.4cm, B=14cm; 
 

20. Boeknummer: BE-00033  
Herdenking van het 300-jarig bestaan van de Beemster, 1612-1912. Officieel programma der te houden feesten op Woensdag 28, Donderdag 29 en Vrijdag 30 Augustus
Beemster; jubileum -- 3-1912-Herdenking-1           (1912)   
Periode: 1912. Namen van de leden van de feestcommissie en 8 subcommissies, programma per dag, historisch-allegorische optocht met volgorde van de stoet en namen der deelnemers, veetentoonstelling met programma, programma tentoonstelling afdeelingen tuinbouw, fruit, ter opluistering, land- en akkerbouw, rundvee, kaas en boter, paarden, uitgeloofde medailles, dienstregeling van de extra treinen. Het agrarisch karakter is allesoverheersend en ademt ingetogenheid uit. Bibliografier NKvdB # 180.
Jac. Krol, Beemster;  L=21.5cm, B=14cm; 
 

21. Boeknummer: BE-00131  
Herdenking van het 275-jarig bestaan van 'de Beemster', 1612-1887
Beemster; jubileum -- 3-1887-Herdenking           (1887)   
Periode: 1887. Programma der te houden feesten op Woensdag 24 en Donderdag 25 Augustus. Op 24 augustus is er feest aan de Middenbuurt met optocht door de buurt, zang in het kerkgebouw en gymnastiek-uitvoeringen. De volgende dag een grote historische optocht en een tentoonstelling van vee en voortbrengselen der Gemeente. Tot slot diverse volksvermaken en 's avonds een tableau vivant. Ook voor genealogen interessant want bij ieder onderdeel worden alle commissieleden en deelnemers met naam en voorletter genoemd.
J.W. van Raven, de Rijp;  L=20.7cm, B=14cm; 
 

22. Boeknummer: BE-00047  
Programma, 375 jaar Beemster, 29 augustus t/m 6 september 1987
Beemster; jubileum -- 3-1987-Programma           (1987)   
Periode: 1987. Programmaboekje van herdenking 375 jaar droogmaking met als omslagtitel 'de Beemster in feesttooi'. Het uitvoerige programma, van dag tot dag, wordt voorafgegaan door voorwoorden van burgemeester W. Cattel, voorzitter Hoofdcomité mevr. Coos Noome en voorzitter Stichting Herdenking Droogmaking van de Beemster, A.C. Bakker. Verder het 'Beemsterlied' met tekst en notenschrift en 'Wij wonen in een plattelandsgemeente. Een agrarische impressie van het Beemsterland,' door mevr. Ans Pronk-Buurman. Los ingestoken is het vouwblad van de herdenkingsrevue 'O, die Bamestra'. Bibliografie NKvdB # 349.
Stichting Herdenking Droogmaking van de Beemster, Beemster;  L=21cm, B=15cm; 
 

23. Boeknummer: BE-00036  
Officieel programma van de feesten ter herdenking van het 325-jarig bestaan van de Beemster op 9, 10 en 11 September
Beemster; jubileum -- 3-1937-Programma           (1937)   
Periode: 1937. Uitvoerig programma waarin o.m. (de namen van) het herdenkingscomité en 24 andere comités, programma 8-12 september, Beemster revue (met ruim 300 medewerkers) plus bijbehorende liedteksten, jury-leden vee-beoordeling, gegevens vee ter keuring aangeboden, historische allegorische optocht, beschikbaar gestelde medailles voor de vee-tentoonstelling en de teksten van enige Beemsterliederen. Afgewisseld met veel advertenties. Het agrarisch zwaartepunt is nog volop aanwezig. Voorwoorden van D. Nobel Jz., Dijkgraaf, en P. Kikkert, burgemeester. Bibliografie NKvdB # 320.
H. Oosterink, Beemster;  L=21.5cm, B=14cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 24 mei 2022