HGB Boeken HGB Zoekresultaat

Zoekresultaat:    persoonsgeschiedenis   (in veld: Trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 38   (uit: 403)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: BE-00139  
'Jacobus Bouman (1799-1877). Kruimels uit het leven van een geleerde boer'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-1958-Köhne           (1958)    [Köhne, G.]
Periode: 1799-1877. Artikel in 'West-Frieslands "Oud en Nieuw". 25e Bundel van het historisch genootschap "Oud West-Friesland"', p. 99-114. Biografische schets van de landbouwwetenschappelijk zeer geïnteresseerde Beemster boer met contacten in de wetenschappelijke wereld en mede-oprichter van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Zijn grondige historische belangstelling was ook zeer groot; zie zijn belangrijke boek 'Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster' (1857). Bibliografie NKvdB # 252.
L=24.5cm, B=16cm; 
 

2. Boeknummer: BE-00143  
Beknopte geschiedenis van enige families uit de 17e en 18e eeuw en hun relatie met de Beemster en diverse wetenswaardigheden
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-1986-Dinkla           (1986)    [Dinkle, Th.A.]
Periode: 1600-1800. Omvangrijke vrucht van archiefonderzoek in de streekarchieven van Purmerend en Hoorn en gemeentearchieven van Alkmaar en Amsterdam en relevante secondaire literatuur. Genealogische en andere informatie over 41 bekende regentenfamilies en een aantal boerderijen. Auteur stelt nadrukkelijk geen nieuw boek over de Beemster te hebben geschreven maar toch is dit onaanzienlijk in eigen beheer uitgegeven werk zeer behulpzaam bij de bestudering van de lokale 17e en 18e-eeuwse geschiedenis. Bibliografie NKvdB # 98.
L=29.5cm, B=22cm; 
 

3. Boeknummer: BE-00144  
Iemand uit Noord-Holland. Wouter Sluis 1827-1891
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-1991-Köhne           (1991)    [Köhne, G.]
Periode: 1827-1891. Samen met Jacobus Bouman is Wouter Sluis een belangrijke gangmaker van agrarische modernisering in de 19e-eeuwse Beemster geweest. Dit is een complete en goed gedocumenteerde biografie van WS t.g.v. zijn 100e sterfdag. Zowel de genealogische als landbouwhistorische achtergronden worden afgewisseld met interessant fotografisch materiaal. Sluis zal voortleven als de uitvinder van het benutten van het in Noord-Holland veel voorkomende brongas. Bibliografie NKvdB #243.
Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', Hoorn;  L=21.5cm, B=13.5cm; 
 

4. Boeknummer: BE-00146  
'Een polderbestuurder in de Beemster. Hoofdingeland, heemraad en dijkgraaf Cornelis Fok (1873-1937)'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-2003-Prins           (2003)    [Prins, Yvonne]
Periode: 1873-1937. Artikel in 'Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie', deel 57 (2003), p. 193-218. Beschrijving van de ambtelijke carrière van CF, een redelijk bemiddelde maar niet uit aanzienlijke familie stammende boer die een goed voorbeeld is van het functioneren van een gewone polderbestuurder aan het begin van de 20e eeuw. Aan het artikel is een stamreeks Fok en de kwartierstaat van CF toegevoegd. Bibliografie NKvdB # 348.
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag;  L=23.5cm, B=16.5cm; 
 

5. Boeknummer: BE-00147  
Aan de keukentafel. Tien gesprekken met drie generaties Beemsterlingen
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-2005-Koster           (2005)    [Koster, Ben; Corrie Beemsterboer]
Periode: tweede helft 20e eeuw. In zekere zin een vervolg op 'Hoor es hier', eveneens oral history. Ander accent: 'wat leerden we van onze ouders en wat geef je door aan je kinderen?' Bibliografie NKvdB # 264.
De Nieuwe Wereld, Middenbeemster;  L=21cm, B=14cm; 
 

6. Boeknummer: BE-00149  
Leeghwater: een herwaardering
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-1986-Baars           (1986)    [Baars, C.]
Periode: 1575-1952. Artikel in 'Spiegel Historiael', jaargang 21 (1986), p. 2-9. In een verlate reactie op De Roever (1944) toont schrijver aan dat Leeghwater niet de derderangs figuur was die De Roever van hem had gemaakt. De slotzin lijkt een compromis: "[Leeghwater] was geen internationale beroemdheid, maar gewoon een degelijke Hollandse vakman." Zie ook D. Aten e.a., 2009.
Spiegel Historiael, Weesp;  L=28cm, B=21.5cm; 
 

7. Boeknummer: BE-00150  
Leeghwater en het Haarlemmermeer
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-2009-Aten           (2009)    [Aten, Diederik; Marijke Joustra; Han van Zwet]
Periode: 1575-2008. 26e uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandsche waterstaatsgeschiedenis (2009). Bevat de volgende bijdragen: Diederik Aten, 'Leeghwater - de mythe en de persoon'; Han van Zwet, 'Het Haarlemmermeer - Leeghwater zoekt emplooi'; Marijke Joustra, 'De verslindende waterwolf - de hertaling van Leeghwaters "Haarlemmermeerboek"'; Marijke Joustra (hertaling) en Diederik Aten (toelichting), '"Haarlemmermeerboek" van Jan Adriaensz. Leegh-Water - hertaling van de vierde druk, 1643'. De Beemster staat weliswaar niet centraal, maar Leeghwaters reputatie is door de droogmaking van het Beemstermeer zeer bevorderd en bovendien maakt hij onvervreembaar deel uit van de Beemster historiografie. Bibliografie NKvdB # 13.
Vrienden van de Hondsbossche, Edam;  L=29.5cm, B=21cm; 
 

8. Boeknummer: BE-00151  
'Enkhuizer regentenfamilies en hun buitens in de Beemster'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-2010-Bossaers           (2010)    [Bossaers, Katja]
Periode: 1610-1846. Artikel in 'Jaarboek Waterlan'd 2008-2009' (2011), p. 8-27. Enhuizers waren niet vanaf het begin bij de droogmaking van de Beemster betrokken, maar wel vanaf 1622 met landerijen aanwezig. Het gaat hier over de Enkhuizer families en nazaten van Johan Hagha met buitenplaats 'Langewijck', Joan van Gent met 'Belvliet', Jacob Compostel met kavel AK 19 met daarop een hofstede, en Gerard van Romond met HK letter K. Eerder gepubliceerd in 'Steevast', jaarboek Oud-Enkhuizen (2008), p. 6-16. Bibliografie NKvdB # 52.
Waterlands Archief, Purmerend;  L=20.5cm, B=14.5cm; 
 

9. Boeknummer: BE-00170  
Leeghwater, Schabaelje en Hoejewilt. De eerste en tweede druk van Leeghwaters 'Kleyne chronyke' vergeleken
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-2003-Aten           (2003)    [Aten, D.]
Periode: 1575-1654. Artikel in 'Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis' jrg. 12 (2003), p. 1-10. Waterschapshistoricus Diederik Aten treft duidelijke verschillen aan in de 1e druk van de 'Kleyne chronyk' (1649) en de 2e druk (1654), verschenen na Leeghwaters dood in 1650.
L=29.7cm, B=21cm; 
 

10. Boeknummer: BE-00171  
Families Visser, Vis, Blom, Kwadijk, Jongens
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-onbekend-Visser           (onbekend)    [onbekend]
Periode: ca. 1600-1900. Gefotokopieerd handschrift met genealogische informatie over in titel genoemde familienamen uit de Beemster en omgeving.
L=30cm, B=21.5cm; 
 

11. Boeknummer: BE-00210  
'Interview met Jan Stolp'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-2003-Ernsting; 9-2003-Schouwschuit           (2003)    [Ernsting, Piet]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 1 (2003), p. 9-11. Oral history van een dan 90-jarige inwoner van de Zuiderweg.
HGB;  
 

12. Boeknummer: BE-00213  
'Maartje Molenaar'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2004-Schouwschuit           (2004)    [Heikens, Geert]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 2 (2003), p. 2-4. Periode: 1882-1910. Hoe een kennelijk krankzinnig dienstmeisje kort in de Beemster verbleef en hoe men van haar af trachtte te komen. Sociale geschiedenis.
HGB;  
 

13. Boeknummer: BE-00215  
'Meneer de Ruiter & museum Betje Wolff'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2004-Schouwschuit           (2004)    [Jongens, Wijndel J.G.]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 2 (2004), p. 6. Periode: jaren '60 20e eeuw. Korte impressie met foto (door auteur) van de gepensioneerde meubelmaker die veel restauratiewerk heeft gedaan voor het museum.
HGB;  
 

14. Boeknummer: BE-00221  
Hendrik Scheringa, burgemeester van Beemster 1876-1896'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2005-Schouwschuit           (2005)    [Bossaers, Katja]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 3 (2005), p. 2-5. Periode: 1790-1896. Familieachtergronden en carrière van de burgemeester die de Beemster de moderne tijd invoerde: kaasfabriekjes, NV Beemster Bank, stoomtram. Hij was ook bouwheer van boerderij Westerhem met een voorhuis waarin nu zowel VVV als de afd. Beemster Erfgoed en de klimaatkamers voor historische objecten zijn gevestigd. Met genealogisch schema.
HGB;  
 

15. Boeknummer: BE-00227  
'Tussen Rembrandt en Vermeer. Beemster kunstschilder Carel Fabritius (1622-1654)'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2005-Schouwschuit           (2005)    [Niessen, Kees]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 3 (2005), p. 14-20. Periode: 1585-2004. Carel Fabritius behoort tot de top-5 kunstschilders van de Gouden Eeuw. In dit artikel wordt beknopt ingegaan op zijn jeugdjaren in de polder, des te meer op zijn latere prestaties en dood in Delft. Schilderkunst.
HGB;  
 

16. Boeknummer: BE-00229  
'Mijn leven in de Beemster'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2006-Schouwschuit           (2006)    [Schuijtemaker, D.]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 4 (2006), p. 7-10. Periode: 1866-1999. Autobiografisch verhaal van een oud-voorzitter van het HGB waarin tevens een stuk agrarische geschiedenis belicht wordt.
HGB;  
 

17. Boeknummer: BE-00232  
'Charley Toorop'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2006-Schouwschuit           (2006)    [Greydanus, Aukje]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 4 (2006), p. 18-20. Periode: 1891-1946. De getalenteerde dochter van kunstschilder Jan Toorop verbleef als evacuée uit Bergen tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Beemster. Daar schilderde zij niet alleen bloeiende bloesem- en fruitbomen maar ook enkele portretten van Beemsterlingen. Schilderkunst.
HGB;  
 

18. Boeknummer: BE-00239  
'Willem Usselincx'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2008-Schouwschuit           (2008)    [Greydanus, Aukje]
in 'De Niewe Schouwschuit', p. 22-24. Periode: 1567-1647. Idealist Usselincx was een der grondleggers en financiers van de Beemster, maar zakelijk succes had hij niet. Levensbeschrijving, drooglegging, economische geschiedenis.
HGB;  
 

19. Boeknummer: BE-00240  
'Jeugdherinneringen van Dieuwertje Ruijterman (1869-1956)'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2009-Schouwschuit           (2009)    [Ruijterman, Dieuwertje]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 9 (2007), p. 1-7. Periode: 1862-1956. Beschrijving van het leven aan de Westdijk tussen Rijper- en Volgerweg. Tevens beschrijving van een reis per trekschuit naar Hoorn. Autobiografie, sociale geschiedenis.
HGB;  
 

20. Boeknummer: BE-00245  
'De Beemster jaren van Jac. Jongert'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2009-Schouwschuit           (2009)    [Otsen, Jack]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 7 (2009), p. 25-28. Periode: 1883-1942. Tekenaar en reclameontwerper Jac. Jongert woonde tussen 1908 en 1911 aan de Zuiderweg in de Beemster. Herinneringen van de kunstenaar op basis van een autobiografisch manuscript.
HGB;  
 

21. Boeknummer: BE-00251  
'In memoriam Wijndel Jongens'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2010-Schouwschuit           (2010)    [Ernsting, Ger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 8, p. 31. Periode: 1943-2010. Fotograaf en schrijver van korte stukken bij zijn foto's, o.a. in 'De Nieuwe Schouwschuit'. Biografie.
HGB;  
 

22. Boeknummer: BE-00269  
'Pieter Jan Hooft, Nederlands-Indisch oorlogsslachtoffer uit de Beemster'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2012-Schouwschuit           (2012)    [Hooft, Jan Pieter]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 10 (maart 2012), p. 2-8. Periode: 1870-1942, 2007. Scheepswerktuigkundige en marineofficier P.J. Hooft werkte voor de KPM in Indië en werd na de Japanse invasie in militaire dienst opgeroepen. Zijn schip, hulpmijnenveger 'Endeh', werd voor de kust van Borneo in brand geschoten en hij overleefde het reddingsvlot niet. Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, marine.
HGB;  
 

23. Boeknummer: BE-00300  
'Beemsterling Pieter Kramer overleefde het beleg van Antwerpen niet'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2014-Schouwschuit           (2014)    [Falger, V.S.E.]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 12 (november 2014), p. 12-20. Periode: 1806-1932. De laatste oorlog vóór de Tweede Wereldoorlog waar NL bij betrokken was, was de Belgische Opstand (1830-1839). Pieter Kramer sneuvelde tijdens het beleg van Antwerpen in 1832. Militaire geschiedenis.
HGB;  
 

24. Boeknummer: BE-00302  
'Boeksignalement, Joop Koning, Familie Koning 1530-heden. Het geslacht Koning in 4 tijdlijnen'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2014-Schouwschuit           (2014)    [Falger, V.S.E.]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 12 (november 2014), p. 26. Periode: 1865-2014. De katholieke Beemstertak (begonnen aan de Westdijk) wordt uitvoerig besproken. Genealogie.
HGB;  
 

25. Boeknummer: BE-00327  
'Op zoek naar het familieverleden van Carel Fabritius'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2016-Schouwschuit           (2016)    [Otsen, Jack]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 14 (juli 2016), p. 2-7. Periode: 1584-1641. Drie generaties voorfamilie van de kunstschilder en geboren Beemsterling Carel Fabritius. Genealogisch schema, verklaring van de naam Fabritius.
HGB;  
 

26. Boeknummer: BE-00350  
'De begravenis'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2017-Schouwschuit           (2017)    [Bouman, Jacobus]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 15 (november 2017), p. 11-15. Periode: 1799-1877. Een jaar voor zijn eigen dood schreef JB zijn herinnering aan het overlijden en de begrafenis van zijn grootvader op. Gebaseerd op zijn nagelaten handschrift. Volksgebruiken, sociale geschiedenis.
HGB;  
 

27. Boeknummer: BE-00351  
'Barent Fabritius (1624-1673). Zoon van Pieter Carelsz en het gezin van de vier schilderende Fabritiussen'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2017-Schouwschuit           (2017)    [Kleut-Sieswerda, Erny van de]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 15 (november 2017), p. 16-22. Periode: 1621-1673. Het meest bekend is Carel F (*1622) maar ook Barent (*1624) en Johannes (*1636) waren kunstschilders van naam. Overzicht van Barents werk. Schilderijen
HGB;  
 

28. Boeknummer: BE-00371  
'Wouter Sluis in Purmerend'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2019-Schouwschuit           (2019)    [Otsen, Jack]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 17 (juli 2019), p. 13-17. Periode: 1861-1891. WS was o.a. lid van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid in het Departement Purmerend. Hier de achtergronden van zijn activiteiten.
HGB;  
 

29. Boeknummer: BE-00373  
'Draagmedaille van Paulus Oosthuizen, toegekend door Napoleon'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2019-Schouwschuit           (2019)    [Jong, Johan de]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 17 (juli 2019), p. 27-29. Periode: 1790-1881. beschrijving van een bijzonder object in de collectie van het Betje Wolff Museum. Franse tijd, genealogie.
HGB;  
 

30. Boeknummer: BE-00381  
'Aris de Heer: dammen op wereldniveau'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2019-Schouwschuit           (2019)    [Dehé, John]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 17 (november 2019), p. 22-32. Periode: 1805-1956. Biografische schets van AdH en andere Beemster damspelers als Klaas en Cornelis de Heer en Antoon Zomerdijk. Dam- en schaakclub AdH en plan tot dammuseum in Museum Betje Wolff. Sport.
HGB;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 24 mei 2022