HGB Boeken HGB Zoekresultaat

Zoekresultaat:    -     

Aantal gevonden publicaties : 402   (uit: 402)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 14 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: BE-00001  
Westerhem; Boerderij Museum in de Beemster
          (1995)    [Redactie]
SDC;  L=21cm, B=29.5cm, D=2cm; 
 

2. Boeknummer: BE-00005  
Nieuwe kroniek van de Beemster
Beemster -- 1-2012-Falger           (2012)    [Falger, V.S.E., C.A. Beemsterboer-Köhne, A.J. Kölker]
Verantwoording, chronologie laat-neolithicum tot 2012, programma feestjaar 2012, ereboek van de Gemeente Beemster, dankbetuiging, bronvermelding teksten, herkomst illustraties, persoonsregister, onderwerpsregister, geografisch register, beredeneerde bibliografie (480 nrs.), lijst van intekenaren, auteurs. Rijk geïllustreerd naslagwerk. Fotografie verzorgd door M.L. Slot-Dekker. In 2014 verscheen 'Supplement op de Nieuwe kroniek van de Beemster' door V.S.E. Falger en C.A. Beemsterboer-Köhne (zie aldaar).
Antiquariaat Serendipity, Midden-Beemster;  L=30.5cm, B=22cm; 
 

3. Boeknummer: BE-00006  
Supplement op de Nieuwe kroniek van de Beemster
Beemster           (2012)    [Falger, V.S.E., C.A. Beemsterboer-Köhne]
Inhoud: Ten geleide, correcties op de Nieuwe kroniek van de Beemster (2012), aanvullingen op idem, lijst van tussentijds aantredende raadsleden gemeente Beemster vanaf 1935, lijst van wethouders gemeente Beemster vanaf 1935, aanvullende bibliografie (met beknopte toelichting).
Antiquariaat Serendipity, Midden-Beemster;  L=28.5cm, B=20cm; 
 

4. Boeknummer: BE-00007  
400 jaar Beemster: 1612-2012
Beemster           (2012)    [Bossaers, Katja; Carly Misset, red.]
In 2012 bestond de Noord-Hollandse droogmakerij de Beemster vierhonderd jaar, en dat was de aanleiding voor deze historische overzichtspublicatie van de bekende polder, tevens werelderfgoed. Een aantal historici schreef over allerlei aspecten van deze thematisch opgezette geschiedenis met hoofdstukken over de droogmaking in 1612, de polderbemaling, veehouderij, kaasmakerij, akker- en tuinbouw, ambacht en nijverheid, bevolking, de verdwenen buitenplaatsen, bestuur, kerken, onderwijs, sociale zorg, cultuur, verkeer en de Beemster als onderdeel van de Stelling van Amsterdam in de twintigste eeuw. De artikelen zijn gebaseerd op literatuur- en archiefonderzoek en zijn geannoteerd. Het boek besluit met indices op persoonsnamen en onderwerpen. De vele kleurenillustraties met onder andere kaarten, portretten, schilderijen, tekeningen, grafieken en tabellen ondersteunen de teksten van dit mooi verzorgde boek, dat is uitgebracht in een groot, vierkant formaat. (PiCarta) Uitgave tot stand gekomen in opdracht van de Gemeente Beemster.
Sticht. Uitgeverij Noord-Holland, Wormer;  L=29cm, B=29cm; 
 

5. Boeknummer: BE-00008  
De bedyking van de Beemster, in dichtmaet
Beemster           (1763)    [Wolff, Adrianus]
Periode: 1529-1758. Rede, uitgesproken door dominee Wolff in 1762 t.g.v. het jubileum van 150 jaar drooglegging. Het belangrijkst zijn de aantekeningen op p. 19-42, die historische achtergronden van de bedijking geven, incl. literatuurverwijzingen. Zie ook Buijnsters 1979, nr. 705. Dit is de 1e druk; de 2e druk uit 1773 heeft volgens de fondscatalogus van uitgever Tjallingius uit 1779 ook een "kort Chronykje van de Beemster". NKvdB bibliografie # 473.
T. Tjallingius, Hoorn;  L=21cm, B=16.5cm; 
 

6. Boeknummer: BE-00009  
Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland
Beemster           (1856-1857)    [Bouman, J.]
Periode: Romeinse tijd-1855. Hét standaardwerk over de geschiedenis van de Beemster (hoofdzakelijk tot ca. 1650), tot op heden belangrijke secundaire bron. Bouman behandelt de voorgeschiedenis van dit gebied, maar de nadruk ligt op uitvoerige archiefstudie van wat de titel belooft. Auteur zag o.a. bronnen die intussen verloren zijn gegaan of onvindbaar zijn geworden. NKvdB bibliografie # 53.
J. Schuitemaker, Purmerende;  L=24.5cm, B=16.5cm; 
 

7. Boeknummer: BE-00010  
Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland
Beemster           (1857)    [Bouman, J.]
Periode: Romeinse tijd-1855. Hét standaardwerk over de geschiedenis van de Beemster (hoofdzakelijk tot ca. 1650), tot op heden belangrijke secundaire bron. Bouman behandelt de voorgeschiedenis van dit gebied, maar de nadruk ligt op uitvoerige archiefstudie van wat de titel belooft. Auteur zag o.a. bronnen die intussen verloren zijn gegaan of onvindbaar zijn geworden. NKvdB bibliografie # 53.
J. Schuitemaker, Purmerende;  L=25cm, B=16cm; 
 

8. Boeknummer: BE-00011  
Bij ons in de Beemster
Beemster           (1958)    [Köhne, G.]
Periode: 1958. Samenvatting van een aantal gedenk- en wetenswaardigheden, gepresenteerd door kenner en liefhebber van de Beemster, Gerrit Köhne. Dit is een zelfstandige overdruk uit het tijdschrift 'Noordholland' van de Culturele Raad Noordholland. Bibliografie NKvdB # 238.
Culturele Raad Noordholland en Hist. Genootschap J.Azn Leeghwater;  L=25.5cm, B=19cm; 
 

9. Boeknummer: BE-00012  
Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland
Beemster           (1977)    [Bouman, J.]
Zie Bouman 1857. De drie kaartjes los bijgevoegd. Heruitgave t.g.v. 100e sterfdag van de auteur. Bevat een derde naamlijst van intekenaren op de herdruk van 1977.
Waterschap 'de Beemster' i.s.m. uitg. Canaletto, Alphen aan den Rijn;  L=23.5cm, B=15.5cm; 
 

10. Boeknummer: BE-00013  
Van water tot land, van land tot water. Verwikkelingen bij de indijking van de Beemster
Beemster -- 1-1987-Danner           (1987)    [Danner, Helga]
Periode: 1600-1612. Uitgegeven t.g.v. 375-jarig jubileum van de drooglegging van de Beemster in opdracht van twee waterschappen. Te beschouwen als standaardwerk(je) over de (voor)geschiedenis van de drooglegging zelf, gebaseerd op archiefonderzoek. Deze publicatie gaat niet alleen over de technische verwikkelingen van de drooglegging, maar ook over de moeilijkheden met de omliggende dorpen (afwatering, visrechten) en steden (handelsbelangen van Alkmaar en Hoorn)en het project als investeringsavontuur. Bibliografie NKvdB # 83.
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland en Waterschap 'De Waterlanden';  L=22cm, B=22cm; 
 

11. Boeknummer: BE-00014  
'Droogmakerij de Beemster'
Beemster -- 1-2008-Poldervondsten           (2008)    [Collectief]
Het decembernummer 2008 van het halfjaarlijks verschijnende tijdschrift 'PolderVondsten' is van p. 50-67 gewijd aan: geschiedenis van de polder, 'Notaris des Beemsters', de Beemster Lusthof, Fort Benoorden Purmerend, Restaurant Aagje Deken en 'Het geheim van Vrederust'. Op het eerste artikel na zijn het informatieve en mooi geïllustreerde 'advertorials'.
Luctor et Emergo Media, Hoorn;  L=30cm, B=21cm; 
 

12. Boeknummer: BE-00015  
Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders. Een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643
Noord-Holland           (2009)    [Zwet, Han van]
Periode: 1597-1643. Handelseditie van een belangwekkend proefschrift, verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. Vergelijking van alle Noordhollandse landaanwinningsprojecten tot 1643 op basis van grondig archiefonderzoek levert een nuchtere beschrijving op van de economische successen maar ook rampspoeden, waarbij opvalt dat de Beemster uiteindelijk als grootste succes wordt gepresenteerd. Bibliografie NKvdB # 479.
Verloren, Hilversum;  L=24cm, B=16cm; 
 

13. Boeknummer: BE-00016  
Droogmakerij de Beemster. Polder van wereldformaat
Beemster           (2017)    [Eerten, Henrieke van, Iris van Meer, Jeanine Oostland, Isabelle Paz Soldan, Jan Vredenburg]
Periode: Midden-bronstijd t/m 21e eeuw. Deel 8 in de cultuurhistorische reeks Werelderfgoed Nederland. In 150 bladzijden wordt de geschiedenis en de ontwikkeling van het waterbeheer in en rond de Beemster samengevat (helaas niet altijd accuraat) plus een apart hoofdstuk over de polder als bezoekwaardige locatie. De foto's in dit boek (veelal van Marian Slot-Dekker) zijn indrukwekkend mooi.
Matrijs, Utrecht;  L=28.5cm, B=22.5cm; 
 

14. Boeknummer: BE-00017  
Nadere ampliatie keuren, op diverse tyden gearresteerd by de Heeren Bailliuw, Dykgraaf en Hooge Heemraden van de Beemster
Beemster -- 2-1804-Keuren           (1804)   
Periode: 1714-1804. Convoluut van keuren over het werken in 't Hooy (1730), tegen de Dienstboden (1735), tegen 't Verkoopen en wegvoeren van Hooy (1743), ter voorkoming van Brand en over de Brandspuit (1750), het inbrengen van Gezond Rundvee (1714), het gerenoveerde voetpad (1736), Visschen in de Beemster (1743), het Schulp of Voetpad (1745), het opsnoeien van de Boomen (1775), op het Rietsnyden (ongedateerd). Het deel uit de Franse tijd bevat drie extracten uit het Register der Besluiten van het Departementaal Bestuur van Holland (1804), het Regeeringsreglement voor de Beemster (1804), Reglement voor het Gemeente-Bestuur (1804),en de inrichting van de Rechtbank in de Beemster (1804). Bibliografie NKvdB # 309.
Jacobus Postma, Purmerende;  L=17cm, B=11cm; 
 

15. Boeknummer: BE-00018  
De verbetering der bemalingsmiddelen van het waterschap De Beemster
Beemster -- 2-1873-Conrad           (1873)    [Conrad, J.F.W., J.C. de Leeuw, H. Linse en L.A. Reuvens]
Periode: 1865-1872. De centrale vraag van dit rapport is of de meer dan 250 jaar uitstekende bemalingsmiddelen (te weten de watermolens) nog voldoen nu te veel overtollig water in de polder niet weggemalen kan worden wegens te geringe maalkracht. Bepleit wordt op stoombemaling over te gaan, hetgeen tussen 1877 en 1885 ook gebeurt. Bibliografie NKvdB # 76.
Erven F. Bohn, Haarlem;  L=31.5cm, B=23.5cm; 
 

16. Boeknummer: BE-00019  
Provinciaal blad van Noord-Holland. Resolutie van den 9den Augustus 1854 no. 41, ter afkondiging van het algemeen reglement van bestuur voor de waterschappen in Noord-Holland
Beemster -- 2-1857-Provinciaal           (1854-1857)   
Periode 1854-1857. Convoluut, bevat provinciale resolutie no. 80 (zie tweede deel titel), no. 90 'Bijzonder reglement van bestuur voor het waterschap de Beemster', 'Policie-verordening op het inwendig beheer van het waterschap de Beemster', 'Instructie voor de watermolenaars, van het waterschap de Beemster' en 'Instructie voor de poldermeesters van het waterschap de Beemster'. Bibliografie NKvdB # 338.
Staten der Provincie Noord-Holland, haarlem, en waterschap de Beemster;  L=20.5cm, B=13cm; 
 

17. Boeknummer: BE-00020  
Statistiek van de meer de Beemster
Beemster -- 2-1853-Kleeff           (1853)    [Kleeff, A.W. van]
Periode: 1853. Vervolg hoofdtitel: 'betreffende de ligging derzelve, de oppervlakkige grootte en contribuabel land; verdeeling in de onderscheidene polders, de diepte van dezelve en de bemaling. De ligging en lengte der onderscheidene wegen en togtslooten, met de bruggen, pompen en overhalen daarin gelegen, benevens een overzigt over alle gebouwen, timmer- en metselwerken, zoo binnen als buiten deze meer gelegen, die tot dezelve behooren.' In dit jaar wordt de polder bemalen door 49 watermolens. Dit boekje is een zg. doorschoten exemplaar. Zie ook idem 1888.
L=19.5cm, B=13cm; 
 

18. Boeknummer: BE-00021  
Publieke verkoop van Boomen, op stam staande in het zoogenaamde Bosch aan den Rijperweg, te Beemster, nabij Het Heerenhuis, op Woensdag 1 December 1880
Beemster -- 2-1880-Boomen           (1880)   
Periode: 1880. In het totaal 662 bomen in Midden-Beemster (niet met zoveel woorden omschreven) en nabij de werf van Beets publiek verkocht ten overstaan van notaris A.H. Cramer te Edam. Afwijkende titel op omslag: 'Aanzienlijke verkoop van boomen enz., te de Beemster (Noord-Holland)'.
Nijgh & van Ditmar, Rotterdam;  L=19.5cm, B=13cm; 
 

19. Boeknummer: BE-00022  
Provinciaal blad van Noord-Holland. Resolutie van den 9den Augustus 1854 no. 41, ter afkondiging van het algemeen reglement van bestuur voor de waterschappen in Noord-Holland
Beemster           (1854-1876)   
Periode 1854-1876. Convoluut, bevat provinciale resolutie no. 80 (zie tweede deel titel), no. 90 'Bijzonder reglement van bestuur voor het waterschap de Beemster', 'Politie-verordening op het inwendig beheer van het waterschap de Beemster' (1870) en 'Wijziging van Artikel 9, 13 en 17 der Politieverordening op het inwendig beheer van het Waterschap 'de Beemster' van den 17den Augustus 1870'. Zie ook idem 1854-1857. Bibliografie NKvdB # 354.
Staten der Provincie Noord-Holland, haarlem, en waterschap de Beemster;  L=20.5cm, B=12.5cm; 
 

20. Boeknummer: BE-00023  
Statistiek van de Meer de Beemster
Beemster -- 2-1888-Kleeff           (1888)    [Kleeff, A.W. van]
Periode: 1888. Vervolg hoofdtitel: 'betreffende de ligging derzelve, de oppervlakkige grootte en contribuabel land; verdeeling in de onderscheidene polders, de diepte van dezelve en de bemaling. De ligging en lengte der onderscheidene wegen en togtslooten, met de bruggen, pompen en overhalen daarin gelegen, benevens een overzigt over alle gebouwen, timmer- en metselwerken, zoo binnen als buiten deze meer gelegen, die tot dezelve behooren.' In dit jaar wordt de polder bemalen door 3 stoomgemalen, tesamen 440 paardenkrachten. Deze gemalen kunnen het water tot 5 m. -A.P. afwerken. Dit boekje is een zg. doorschoten exemplaar. Zie ook idem 1853.
J. Schuitemaker, Purmerend;  L=19.5cm, B=12.5cm; 
 

21. Boeknummer: BE-00024  
Politie-verordening van het Waterschap 'de Beemster'
Beemster -- 2-1898-Politie; 2-1898-Politie           (1898)   
Periode: 1898. Bevat ge- en verboden, samen met lijst van boetes per overtreding van gespecificeerde verordeningsartikelen. Zie ook 2-1857-Provinciaal en 2-1877-Provinciaal . Bibliografie NKvdB # 339.
J. Schuitemaker, Purmerend;  L=19cm, B=13cm; 
 

22. Boeknummer: BE-00025  
Instructie voor werklieden in vasten dienst bij het Waterschap 'De Beemster'
Beemster -- 2-1910-Instructie           ([1910])   
Periode: 1910. Een van de vele lokale, van oudsher gedetailleerde reglementen inzake het Waterschap. Praktisch en streng van karakter, geeft inzicht in wat begin 20e eeuw van de gewone werkman werd verwacht. Bibliografie NKvdB # 206.
Jac. Krol, Beemster;  L=21cm, B=14cm; 
 

23. Boeknummer: BE-00026  
Waterbeheersing in Beemster
Beemster -- Waterbeheersing           (ca. 2010)    [Pielage, Gervien]
Periode: 1612-heden. Geschiedenis in zeer beknopt bestek en heden van alles wat met waterbeheersing heeft te maken. Uitgegeven als informatiebulletin.
Stichting Beemster Werelderfgoed, Middenbeemster;  L=29.5cm, B=21cm; 
 

24. Boeknummer: BE-00027  
Waterschapsblad van de Beemster
Beemster -- Waterschapsgeschiedenis           (1943-1957)   
Periode 1943-1957. Drie delen ingebonden jaargangen, met per jaar twee afdelingen, nl. I Bijlage tot het verslag der handelingen en II Verslag der handelingen van Hoofdingelanden. Betreft vooral de organisatorische en financiële aspecten van het besturen der polder, maar ook over de eigentijdse problemen. Onduidelijk of de serie na 1957 is voortgezet. Bibliografie NKvdB # 459.
J.W. van Raven, De Rijp;  L=29cm, B=21cm; 
 

25. Boeknummer: BE-00028  
Verordening op de dienst aan de brandspuiten in de gemeente de Beemster, vastgesteld den 3den Julij 1878
Beemster -- 3-1878-Verordening           (1878)   
Periode: 1878. In 20 artikelen worden de organisatorische inrichting en andere praktische bepalingen van de vijf brandspuiten uiteen gezet. Bibliografie NKvdB # 443.
Gemeente Beemster;  L=21.5cm, B=12.5cm; 
 

26. Boeknummer: BE-00029  
De Beemster, 1612 * 4 Juli * 1887. Schets ter herinnering aan het 275-jarig bestaan van dezen polder
Beemster -- 3-1887-Beemster           (1887)    [L..., J.]
Periode: 864-1887. Historisch overzicht van de (voor)geschiedenis van de polder ten behoeve van de bezoekers aan de dan aanstaande feestdag op 4 juli 1887. Interessant als contemporaine blik op de geschiedenis en de tegenwoordige staat van de polder. Het is nog onduidelijk wie achter de initialen J. L. schuilgaat. Bibliografie NKvdB # 268.
F.B. van Ditmar, Utrecht;  L=22.5cm, B=14.5cm; 
 

27. Boeknummer: BE-00030  
Bouw- en woningverordening voor de Gemeente Beemster
Beemster -- 3-1912-Bouw           (1912)    [[Gemeente Beemster]]
Periode: 1904 en 1912. Enkele hoofdstukken: II Over het kenteeken van onbewoonbaarheid; III Voorschriften betreffende het bouwen; IV Voorschriften voor het als woning in gebruik nemen van gebouwen of gedeelten van gebouwen; VI Voorschriften nopens behoorlijke bewoning; VII Strafbepalingen. Tekst werd vastgesteld in 1904 en gewijzigd in 1912.
Gemeente Beemster;  L=21cm, B=8.5cm; 
 

28. Boeknummer: BE-00031  
Reglement omtrent het gebruik en de bediening der motorbrandspuit te Beemster
Beemster -- 3-1912-Reglement; 3-1912-Reglement           (1912)    [[Gemeente Beemster]]
Periode: 1912. In 21 artikelen wordt de organisatorische structuur en andere praktische bepalingen van de enig overgebleven gemeentelijke brandspuit uiteen gezet. Zie ook 3-1878-Verordening. Bibliografie NKvdB # 358.
Gemeente Beemster en Jac. Krol;  L=21cm, B=8.5cm; 
 

29. Boeknummer: BE-00032  
Gedenkboek Beemster's derde eeuwfeest 1612-1912
Leeghwater -- 3-1912-Gedenkboek           (1912)    [Meer, T. van der]
Periode: 1612-1912. Huldeblijk aan de grote mannen van drie eeuwen geleden, gebaseerd op secondaire (tijdschrift)bronnen, met nadruk op 'den merkwaardigen Leeghwater'. De genealogische tabel (opgesteld door Gerrit Jan Honig) geeft de ongedateerde afstamming van de families Honig en Haremaker van Jan Adriaenszoon Leeghwater. Met boeiende illustraties, o.a. van de gedenkpenning van 1712. Bibliografie NKvdB # 294.
Jac. Krol, Beemster;  L=16cm, B=24.5cm; 
 

30. Boeknummer: BE-00033  
Herdenking van het 300-jarig bestaan van de Beemster, 1612-1912. Officieel programma der te houden feesten op Woensdag 28, Donderdag 29 en Vrijdag 30 Augustus
Beemster -- 3-1912-Herdenking-1           (1912)   
Periode: 1912. Namen van de leden van de feestcommissie en 8 subcommissies, programma per dag, historisch-allegorische optocht met volgorde van de stoet en namen der deelnemers, veetentoonstelling met programma, programma tentoonstelling afdeelingen tuinbouw, fruit, ter opluistering, land- en akkerbouw, rundvee, kaas en boter, paarden, uitgeloofde medailles, dienstregeling van de extra treinen. Het agrarisch karakter is allesoverheersend en ademt ingetogenheid uit. Bibliografier NKvdB # 180.
Jac. Krol, Beemster;  L=21.5cm, B=14cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 14 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2022