HGB Boeken HGB Zoekresultaat

Zoekresultaat:    0-     

Aantal gevonden publicaties : 412   (uit: 423)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Auteur(s)

Zoekresultaat verdeeld over 14 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: BE-00203  
Ode aan de boeren. 54 portretten door Dennis A-tjak
Beemster; fotoboek -- 8-2012-A-tjak           (2012)    [A-tjak, Dennis]
Periode: 2012. Fototentoonstelling in opdracht van Stichting Beemster 400 jaar, t.g.v. het vierde eeuwfeest van de drooglegging. Tientallen boeren en boerinnen in zwart-wit markant geportretteerd in de omgeving waar zij leven en werken.
Uitgeverij Tienstuks;  L=21cm, B=15.3cm; 
 

2. Boeknummer: BE-00275  
''Gereguleert, geordonneert, ende gedistingueert'. Ideaal en werkelijkheid in het ontwerp van de Beemster'
Beemster; landschapsarchitectuur -- 9-2012-Schouwschuit           (2012)    [Abrahamse, Jaap Evert; Lammert Prins]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 10 (november 2012), p. 2-18. Periode: 1533-1948. Wetenschappelijke analyse van de landschapsarchitectuur van de Beemter, ontdaan van allerlei mythen. Uitgewerkte presentatie van de voordracht van de eerste auteur op het jubileumsymposium 'Boven water!' op 19 mei 2012. Verkaveling.
HGB;  
 

3. Boeknummer: BE-00055  
Drie eeuwen geleden. Iets over de droogmaking van de Beemster
Beemster; jubileum -- 3-1912-Abramsz           (1912)    [Abramsz, S.]
Tijdschriftartikel in: 'Op de Hoogte', jrg. 9 (1912), bijlage juni 1912, p. 321-332. Periode: 1575-1618. Bloemrijke beschrijving van het begin van de Beemster droogmakerij vanwege het a.s. jubileum, vooral gebaseerd op Bouman 1857. Auteur was destijds een bekende kinderboekenschrijver. Bibliografie NKvdB # 2.
L=30cm, B=23.5cm; 
 

4. Boeknummer: BE-00176  
Tentoonstelling van vee, landbouw- en tuinbouwproducten uit de Beemster op Donderdag 6 en Vrijdag 7 September 1917. Officieel programma
Beemster; agrarische geschiedenis -- 5-1917-Tentoonstelling           (1917)    [Afdeeling Beemster der Holl. Maatschappij v. Landbouw]
Periode: 1917. 14 Afdeelingen en vele onderafdelingen laten het mooiste en beste zien van wat de Beemster produceert. Veel namen van bestuurders, keurmeesters en inzenders. Interessante advertenties. De hier genoemde titel van het omslag is iets beknopter dan die van het titelblad.
Jac. Krol, Beemster;  L=21cm, B=14cm; 
 

5. Boeknummer: BE-00059  
De monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII. De provincie Noordholland. Eerste stuk: Waterland en omgeving
Beemster; architectuur -- 4-1953-Agt           (1953)    [Agt, J.J.F.W. van]
Periode: tot 1950. In dit algemene standaardwerk komt de Beemster aan de orde met de beknopt-zakelijke beschrijving op p. 5-13 van het raadhuis (Heerenhuis), de drie kerken (doorsneden van de NH kerk; geen vermelding van Hendrick de Keyser als architect/ontwerper), particuliere gebouwen als 'De Lepelaar', 'De Eenhoorn' en 'Broedersbouw'. Bibliografie NKvdB # 3.
Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, 's Gravenhage;  L=30cm, B=22cm; 
 

6. Boeknummer: BE-00197  
Weelde in de Beemster. Archeologisch onderzoek naar de buitenplaats 'Leeuwenplaats' in Middenbeemster
Beemster; archeologie -- 4-2018-Alders           (2018)    [Alders, G.P.]
Periode: 1612-1881; 1985. Nummer 8 in de reeks 'Noord-Hollandse Archeologische Publicaties'. Henk Tol verrichtte archeologisch onderzoek naar de resten van een deel van de tuin van de 'Leeuwenplaats', net buiten de huidige oostelijke bebouwde kom van Middenbeemster. Interessant voorbeeld van 'bureauarcheologie', daar er niet meer ter plaatse is opgegraven en veel van de resten intussen zijn verdwenen. Niettemin een bijdrage aan de kennis van een van de grootste buitenplaatsen van de Beemster waarvan er geen enkele bewaard is gebleven. Bijgevoegd is een krantenartikel over de opgraving in 1985.
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, Castricum;  L=30cm, B=21cm; 
 

7. Boeknummer: BE-00192  
Een timmermanszoon wint land. Jan Adriaanszoon Leegh-water
Beemster -- 8-1942-Amstel           (1942)    [Amstel, Max van]
Periode: 1575-1654. Naast bronnen van Leeghwater zelf gebruikt de schrijver ook zijn eigen fantasie. Meer een historische roman dan geschiedenis. Verschenen in de reeks 'Die grootste van dit volck'. Bibliografie NKvdB # 9.
Amsterdamsche Boek- en Courantenmaatschappij;  L=17.5cm, B=11cm; 
 

8. Boeknummer: BE-00170  
Leeghwater, Schabaelje en Hoejewilt. De eerste en tweede druk van Leeghwaters 'Kleyne chronyke' vergeleken
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-2003-Aten           (2003)    [Aten, D.]
Periode: 1575-1654. Artikel in 'Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis' jrg. 12 (2003), p. 1-10. Waterschapshistoricus Diederik Aten treft duidelijke verschillen aan in de 1e druk van de 'Kleyne chronyk' (1649) en de 2e druk (1654), verschenen na Leeghwaters dood in 1650.
L=29.7cm, B=21cm; 
 

9. Boeknummer: BE-00264  
''Voor 't Beemster wel en Vaderland.' De Bataafs-Franse tijd (1795-1813) op polderniveau'
Beemster -- 9-2011-Schouwschuit           (2011)    [Aten, Diederik]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 9 (november 2011), p. 2-12. Periode: 1780-1813. Gedetailleerde beschrijving van de aanloop tot en periode van de Franse tijd zelf in de Beemster. Ofschoon zonder bronvermelding, berust dit relaas op origineel archiefonderzoek. Politieke geschiedenis.
HGB;  
 

10. Boeknummer: BE-00362  
'Meten is weten. Achtergronden van een bijzonder kaartje van de Beemster uit 1698'
Beemster; waterbeheer -- 9-2018-Schouwschuit           (2018)    [Aten, Diederik]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 16 (novemebr 2018), p. 2-7. Periode: 1607-1730. Peilgegevens van de sloten en hoogte van de ringdijk. Plaatsnijder Johannes de Broen. Plattegrond.
HGB;  
 

11. Boeknummer: BE-00150  
Leeghwater en het Haarlemmermeer
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-2009-Aten           (2009)    [Aten, Diederik; Marijke Joustra; Han van Zwet]
Periode: 1575-2008. 26e uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandsche waterstaatsgeschiedenis (2009). Bevat de volgende bijdragen: Diederik Aten, 'Leeghwater - de mythe en de persoon'; Han van Zwet, 'Het Haarlemmermeer - Leeghwater zoekt emplooi'; Marijke Joustra, 'De verslindende waterwolf - de hertaling van Leeghwaters "Haarlemmermeerboek"'; Marijke Joustra (hertaling) en Diederik Aten (toelichting), '"Haarlemmermeerboek" van Jan Adriaensz. Leegh-Water - hertaling van de vierde druk, 1643'. De Beemster staat weliswaar niet centraal, maar Leeghwaters reputatie is door de droogmaking van het Beemstermeer zeer bevorderd en bovendien maakt hij onvervreembaar deel uit van de Beemster historiografie. Bibliografie NKvdB # 13.
Vrienden van de Hondsbossche, Edam;  L=29.5cm, B=21cm; 
 

12. Boeknummer: BE-00149  
Leeghwater: een herwaardering
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 6-1986-Baars           (1986)    [Baars, C.]
Periode: 1575-1952. Artikel in 'Spiegel Historiael', jaargang 21 (1986), p. 2-9. In een verlate reactie op De Roever (1944) toont schrijver aan dat Leeghwater niet de derderangs figuur was die De Roever van hem had gemaakt. De slotzin lijkt een compromis: "[Leeghwater] was geen internationale beroemdheid, maar gewoon een degelijke Hollandse vakman." Zie ook D. Aten e.a., 2009.
Spiegel Historiael, Weesp;  L=28cm, B=21.5cm; 
 

13. Boeknummer: BE-00168  
Zuiderweg ZO Beemster zo was het zo is het
Beemster; buurtgeschiedenis -- 7-1987-Zuiderweg           (1987)    [Bark, C.J.]
Periode: begin 20e eeuw - 1987. 38 zwart-wit foto's door de buurtvereniging 'Zuiderweg' uitgebracht t.g.v. het 375-jarig bestaan van de Beemster.
Buurtvereniging 'Zuiderweg';  L=27cm, B=18.5cm; 
 

14. Boeknummer: BE-00191  
De Beemster kermis (boertig gedicht) in twee zangen
Beemster -- 8-1834-Bartelink           (1834)    [Bartelink, Jan]
Periode: 1774. Lokale herdruk van Bartelink 1774. Bibliografie NKvdB # 17.
Broedelet en Rijkenberg, Purmerende;  L=15cm, B=11.5cm; 
 

15. Boeknummer: BE-00411  
'Inundatiesluis in de Zuiddijk van de Beemster'
Beemster -- 9-2005-Schouwschuit           (2005)    [Bartels, Alex]
In: 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 3 (november 2005), p. 2-5. Periode: 1880-2005. Onderdeel van de Stelling van Amsterdam ten behoeve van onderwaterzetting van het zuidelijke en oostelijke deel van de polder in tijden van (dreiging van) oorlog. Niet gebruikt in WO I, twee maal in WO II. Monument.
HGB;  
 

16. Boeknummer: BE-00105  
Gasbronnen in Noord-Holland van 1895 tot heden
Beemster; economische geschiedenis -- 5-2002-Bartstra           (2002)    [Bartstra, Douwe]
Periode: 1895-2000. Geschiedschrijving van de uitvinding en benutting van uit grond en sloot komend natuurgas voor (primitieve) licht- en warmtevoorziening in de Noordhollandse polders. Beemsterling Wouter Sluis is de uitvinder en ook de eerste toepassingen werden hier geïnstalleerd. Het Waterschap 'vervolgde' de eigenaren van deze gasbronnen d.m.v. zeer hoge belastingen omdat het oppervlaktewater te zeer zou worden verontreinigd. Acht jaar juridische strijd verder staat behoud van bestaande bronnen toe. Het gebruik van deze natuurlijke energiebron was in WO II de redding van alle huishoudens tot de polders geïnundeerd werden. Bibliografie NKvdB # 19.
Vereniging tot Behoud van de Gasbronnen in Noord-Holland, Middenbeemster;  L=24cm, B=17cm; 
 

17. Boeknummer: BE-00291  
'Kroniek van de Beemster 2013'
Beemster -- 9-2014-Schouwschuit           (2014)    [Beemsterboer-Köhne, C.A.; V.S.E. Falger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 12 (2014), p. 32-44. Periode: 2013. In chronologische volgorde is een selectie gemaakt van het nieuws over de Beemster uit diverse bronnen. Er is door de samenstellers geen compleetheid nagestreefd, wel een representatief beeld. Dit is de eerste aflevering van een rubriek die jaarlijks zal verschijnen. Chronologie.
HGB;  
 

18. Boeknummer: BE-00304  
'Kroniek van de Beemster 2014'
Beemster -- 9-2015-Schouwschuit           (2015)    [Beemsterboer-Köhne, C.A.; V.S.E. Falger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 13 (maart 2015), p. 30-47. Periode: 2014. Selectie van gebeurtenissen in of m.b.t. de Beemster in chronologische volgorde. Chronologie.
HGB;  
 

19. Boeknummer: BE-00342  
'Kroniek van de Beemster 2016'
Beemster -- 9-2017-Schouwschuit           (2017)    [Beemsterboer-Köhne, C.A.; V.S.E. Falger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 15 (maart 2017), p. 40-56. Periode: 2016. Selectie uit dag- en weekbladen en andere publiciteitsbronnen van nieuws in chronologische volgorde over de Beemster, verlucht met zwart-wit foto's. Chronologie.
HGB;  
 

20. Boeknummer: BE-00369  
'Kroniek van de Beemster 2018'
Beemster -- 9-2019-Schouwschuit           (2019)    [Beemsterboer-Köhne, C.A.; V.S.E. Falger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 17 (maart 2019), p. 37-55. Periode: 2018. Selectie uit het nieuws over de Beemster in dagbladen en andere media zonder pretentie van volledigheid.
HGB;  
 

21. Boeknummer: BE-00395  
'Kroniek van de Beemster 2020'
Beemster -- 9-2021-Schouwschuit           (2021)    [Beemsterboer-Köhne, C.A.; V.S.E. Falger]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 19 (maart 2021), p. 32-56. Periode: 2020. Selectie van het nieuws uit dagbladen en andere media over de Beemster, gelardeerd met algemeen nieuws over de corona-epidemie die ons land en de wereld teisterde. Grafiek met aantallen coronabesmettingen in de gemeente Beemster.
HGB;  
 

22. Boeknummer: BE-00337  
'...die pakte een verfkwast en een pot verf en schilderde op de paardenwagen 'Hort-Sik' (deel 1)'
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2016-Schouwschuit           (2016)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 14 (november 2016), p. 14-22. Periode: 1902-1960. Deel 1 van een geschiedenis van de familie Jonk en de Hortsik-busjes uit Zuidoostbeemster. Persoonsgeschiedenis.
HGB;  
 

23. Boeknummer: BE-00343  
''Allemaal adem inhouden' (deel II)'
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2017-Schouwschuit           (2017)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 15 (juli 2017), p. 2-11. Periode: 1954-2000. Deel 2 van de ontwikkeling van de familie Jonk uit Zuidoostbeemster tot het grote autoconcern met de busjes voor scholierenvervoer, Hortsik. Deel 1 in DNS jrg. 14, november 2014. Persoonsgeschiedenis, openbaar vervoer.
HGB;  
 

24. Boeknummer: BE-00359  
'Met magische groeten van Hedi'
Beemster; cultuur -- 9-2018-Schouwschuit           (2018)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 16 (juli 2018), p. 20-32. Periode: 1900-2018. Geschiedenis van de vroeger beroemde goochelaar Mr Hedi en John Hedi. Hans Klok begon zijn loopbaan als illusionist in Middenbeemster. Theater.
HGB;  
 

25. Boeknummer: BE-00370  
''Mijn vader kreeg niet zijn ontslag, hij nam het''
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2019-Schouwschuit           (2019)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 17 (juli 2019), p. 2-12. Periode: 1903-2001. persoonlijke geschiedenis van touringcarbedrijf Go de Rie uit Zuidoostbeemster (1935-1964). Busreizen in binnen- en buitenland, vervoer, persoonsgeschiedenis.
HGB;  
 

26. Boeknummer: BE-00391  
'Wild West in de Beemster'
Beemster; Tweede Wereldoorlog -- 9-2020-Schouwschuit           (2020)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 18 (november 2020), p. 33-40. Periode: 1900-1946. Verslag van een overval door nep-KP'ers zoals weergegeven in 'De Drie Meren' en een interview met de weduwe van R. Muntjewerff.
HGB;  
 

27. Boeknummer: BE-00396  
'Het was alles tuinder hier'
Beemster; persoonsgeschiedenis -- 9-2021-Schouwschuit           (2021)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 19 (juli 2021), p. 2-10. Periode: 1939-1992. Jan de Groot (*1940) is geboren en getogen in Zuidoostbeemster en dit verhaal gaat over zijn jeugd en de omgeving waar hij opgroeide.
HGB;  
 

28. Boeknummer: BE-00407  
'Schoonrijden en zwieren op de ijsbaan'
Beemster; verenigingsleven -- 9-2021-Schouwschuit           (2021)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 19 (november 2021), p. 22-27. Periode: 1909-2010. Wat is schoonrijden en zwieren op de schaats? Verhalen van Janny Köhne-Koeman en Tin Noome, ervaren schoonrijders op de Beemster ijsbaan. Sport.
HGB;  
 

29. Boeknummer: BE-00410  
'Boeksignalement, 'De kleine kroniek van de Beemster''
Beemster -- 9-2021-Schouwschuit           (2021)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 19 (november 2021), p. 34-35. Periode: 1600-2022. T.g.v. het 85-jarig bestaan van het HGB werd deze kroniek van de Beemster voor de kinderen uit groep 6-8 samengesteld. Informatief en aantrekkelijk geïllustreerd. Boekbespreking.
HGB;  
 

30. Boeknummer: BE-00298  
'Drie generaties Laan, huis- en rijtuigschilders in de Beemster'
Beemster; economische geschiedenis -- 9-2014-Schouwschuit           (2014)    [Beemsterboer-Köhne, Corrie; Geert Heikens]
In 'De Nieuwe Schouwschuit', jrg. 12 (november 2014), p. 2-10. Periode: 1867-1980. Drie generaties Laan: Klaas, Jan en Jo die niet alleen professioneel binnen- en buitenschilderwerk deden maar ook op het doek goed uit de voeten kwamen. Biografie, persoonsgeschiedenis.
HGB;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 14 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 juli 2022